Hủy

Thỏa hiệp Tin tức

Các điều khoản TPP có gì đáng chú ý?

Các điều khoản TPP có gì đáng chú ý?

Ngành may mặc Việt Nam có thể sử dụng sợi và các nguyên vật liệu khác đến từ các nước bên ngoài TPP mà vẫn được hưởng mức thuế quan ưu đãi.

Người Tiên Phong