Hủy

Thỏa thuận lịch sử Tin tức

Hoàn tất đàm phán TPP

Hoàn tất đàm phán TPP

Sau 5 năm đàm phán, 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP cuối cùng đã đạt thỏa thuận hiệp định thương mại lớn nhất thế giới.