Hủy

Thoái trào Tin tức

  • 16/01/2013 - 11:22

    iPhone đã vào thời kỳ thoái trào?

    Sự đi xuống của cổ phiếu hãng công nghệ Apple đã khiến hình ảnh của công ty và độ nóng của dòng điện thoại iPhone bị tác động.
  • 11/07/2012 - 09:09

    FPT không dễ hợp nhất FPT Telecom

    SCIC và FPT chưa thống nhất về kế hoạch và phương án hoán đổi cổ phiếu để FPT sở hữu 100% vốn tại công ty con FPT Telecom.