Hủy

Thoái vốn toàn cầu Tin tức

Rút vốn, cứu môi trường!

Rút vốn, cứu môi trường!

Phong trào này còn tạo động lực cho những ngân hàng lớn tham gia vào hành động chống biến đổi khí hậu.

Lợi nhuận quý 1 của VNPT tăng 40%

Lợi nhuận quý 1 của VNPT tăng 40%

Tổng giám đốc Trần Mạnh Hùng cho biết lợi nhuận 3 tháng đầu năm của Tập đoàn này đã tăng 40% so với cùng kỳ năm 2013, trong khi tổng doanh thu cũng tăng thêm 9.5%.

  • 29/06/2013 - 17:29

    VinaCapital lỗ khi thoái vốn khỏi ITD

    Mặc dù chưa tính toán số lỗ cụ thể khi thoái vốn khỏi ITD nhưng đại diện của VinaCapital cho biết Quỹ bị lỗ với khoản đầu tư này.
Người Tiên Phong