Hủy

Thóc gạo Tin tức

  • 22/07/2013 - 17:00

    CPI tháng 7 của TPHCM tăng 0,17%

    Xăng dầu tăng liên tiếp đã tác động mạnh đến chỉ số giá nhóm hàng giao thông thể hiện ở mức tăng 1,3% so với tháng trước.