Hủy

Thông cáo báo chí Tin tức

  • 21/02/2014 - 19:43

    NHNN: Tỷ lệ nợ xấu khoảng 9%

    Nếu tính toán một cách thận trọng, nợ xấu bao gồm cả nợ xấu được cơ cấu lại theo Quyết định 780/QĐ-NHNN thì tỷ lệ nợ xấu cũng chỉ khoảng 9%.