Hủy

Thủ Đức Tin tức

  • 08/09/2020 - 16:27

    Thu Duc City still a very distant dream

    The impetus to establish a city within Ho Chi Minh City is gathering momentum, and the Government has approved the creation of this city under the name of Thu Duc City.
  • 07/09/2020 - 16:12

    Nhà Thủ Đức càng tháo càng lỗ

    Tình hình kinh doanh của Nhà Thủ Đức 2 quý đầu năm không như kỳ vọng, dù Công ty đã thoái vốn, tăng cường nhiều hoạt động kinh doanh.