Hủy

Thủ ngữ Tin tức

  • 05/07/2014 - 10:33

    Trung Quốc tự thú

    Một số báo Trung Quốc đã "tự thú" khi đưa tin một tàu Ngư chính Trung Quốc đã hơn 160 lần đâm va, cản phá tàu thực thi pháp luật Việt Nam.