Hủy

Thử thách Tin tức

  • 21/12/2016 - 12:00

    1.000km sa mạc của Thanh

    Thật khó tưởng tượng cô gái nhỏ nhắn Vũ Phương Thanh lại là người phụ nữ châu Á đầu tiên vượt qua 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới.
  • 19/09/2015 - 11:48

    EuroCham Challenge - Thử thách cùng EuroCham 2015

    EuroCham (Hiệp Hội Doanh Nghiệp Châu Âu tại Việt Nam) phối hợp với Pulse Active và Prudential Việt Nam đồng tổ chức sự kiện EUROCHAM CHALLEGE 2015–THỬ THÁCH CÙNG EUROCHAM 2015.