Hủy

Thư viện quốc gia Tin tức

  • 11/12/2013 - 20:18

    6 sự thật khủng khiếp về công nghệ

    Lượng nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất ra một chiếc máy tính để bàn lên tới gần... 2 tấn, bằng với trọng lượng của một con tê giác.