Hủy

Thực phẩm đồ uống Tin tức

  • 03/11/2015 - 08:30

    Giải mã The KAfe

    Ngành thực phẩm và thức uống (F&B) của Việt Nam dường như đang trở thành đích đến hấp dẫn của các quỹ đầu tư.