Hủy

Thực phẩm nhanh Tin tức

Lĩnh vực thức ăn nhanh đang

Lĩnh vực thức ăn nhanh đang "lên ngôi"

Tiềm năng phát triển trong lĩnh vực thức ăn nhanh được dự báo tăng từ 5%-6%/năm trong giai đoạn 2020-2025 như nhận định và đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế.