Hủy

Thuế nhập khẩu giảm Tin tức

  • 07/11/2014 - 12:42

    VASEP kiến nghị thuế nhập khẩu cá hồi năm 2015 là 0%

    Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa gửi công văn số 186/2014/CV-VASEP cho Bộ Tài chính góp ý về việc sửa đổi thuế nhập khẩu ưu đãi theo cam kết WTO năm 2015 đối với một số mặt hàng.
XOR, XOR Việt Nam