Hủy

Thuong cho Tin tức

Chợ tốt vẫn tốt nhờ C2C

Chợ tốt vẫn tốt nhờ C2C

Đứng ngoài cuộc chiến thương mại điện tử đã đem lại cơ hội để Chợ Tốt chuẩn bị cho một tham vọng lớn hơn.

  • 19/09/2017 - 12:06

    Tiểu thương chợ An Đông bãi thị

    Bức xúc vì Ban quản lý chợ có những hoạt động thu - chi tiền đóng góp sửa chữa chợ không rõ ràng, tiểu thương chợ An Đông đã bãi thị.