Hủy

Thuong khach Tin tức

  • 03/05/2017 - 12:30

    Khách sạn trong điểm nóng M&A

    Hoạt động của các khách sạn hạng sang có xu hướng tăng trưởng tích cực nên hấp dẫn nhà đầu tư ngoại tiếp tục đổ vốn đầu tư mạnh vào ngành này.