Hủy

Thuong khi Tin tức

Ngàn tỉ gia công cho hãng xe Nhật

Ngàn tỉ gia công cho hãng xe Nhật

Nhờ lọt vào mắt xanh của những hãng xe máy hàng đầu như Honda, Yamaha, Piaggio... mà Futu1 đã ghi tên vào danh sách công ty đạt doanh thu ngàn tỉ đồng.