Hủy

Thương mại di động Tin tức

50 ngôi sao và 1,2 triệu tỉ đồng

50 ngôi sao và 1,2 triệu tỉ đồng

Nhóm công ty này tạo ra hơn 1,2 triệu tỉ đồng doanh thu (tăng 52%) và 127.000 tỉ đồng lợi nhuận ròng (tăng 47% so với năm trước).

  • 30/04/2014 - 09:44

    Alibaba trước giờ G

    Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong lịch sử ở lĩnh vực internet.