Hủy

Thương mại song phương Tin tức

  • 12/11/2013 - 14:21

    TTIP - Phần thắng không dành cho tất cả

    FTA song phương lớn nhất lịch sử chắc chắn sẽ đem lại phần thắng cho EU và Mỹ. Ngược lại, có nhiều thách thức đặt ra đối với các nước còn lại.
  • 24/09/2013 - 11:33

    Doanh nghiệp trong nước còn lơ mơ về TPP

    Doanh nghiệp (DN) Việt Nam vẫn rất lơ mơ về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), trong khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến hạn chót để các bên tham gia đàm phán nhất trí thông qua Hiệp định.