Hủy

Thương mại Tin tức

  • 24/11/2023 - 10:00

    Ecommerce giá rẻ giao chiến

    Trong tương lai, các nhà bán hàng Trung Quốc sẽ hợp tác nhiều hơn với các nền tảng thương mại điện tử ở nước sở tại.
  • 13/10/2023 - 11:00

    Bách Hóa Xanh & điểm chạm hòa vốn

    Dù chịu tác động của sụt giá tiêu dùng, gánh khoản lỗ lớn, nhưng Bách Hóa Xanh đang kỳ vọng điểm chạm hòa vốn nhờ tình hình kinh doanh được cải thiện.