Hủy

Thưởng tết Tin tức

  • 25/12/2020 - 15:08

    Thưởng tết "năm COVID" sẽ thế nào?

    Theo luật mới, ngoài thưởng Tết bằng tiền mặt, doanh nghiệp có thể thưởng tài sản, hiện vật. Điều này, khiến người ta vừa tò mò, vừa mừng, lo.
  • 16/01/2017 - 14:35

    Thuế 'thổi bay' thưởng tết

    Trong khi doanh nghiệp chỉ phải nộp thuế 20%, người trúng vé số triệu USD 10%, thì công chức, người làm công phải nộp thuế thu nhập cá nhân quá cao.