Hủy

VietinBank lãi 9 tháng đạt 5.480 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 6%

Thứ Bảy | 15/11/2014 14:47

Tăng trưởng huy động của VietinBank là 9,16%. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1% đầu năm lên 1,75% tại thời điểm 30/9.
 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - CTG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2014.

Theo đó, tổng tài sản của VietinBank tại thời điểm 30/9/2014 là 620.099,09 tỷ đồng, tăng 43.730,7 tỷ đồng tương đương 7,59% so với đầu năm. Tăng trưởng tín dụng 9 tháng của VietinBank là 6%, tăng trưởng huy động là 9,16%. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1% đầu năm lên 1,75% tại thời điểm 30/9.

Ngân hàng VietinBank cho biết, lợi nhuận thuần sau thuế của chủ sở hữu quý III/2014 giảm so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do giảm thu nhập lãi thuần, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, thu nhập từ góp vốn mua cổ phần, lãi thuần từ hoạt động khác và chi phí hoạt động tăng.

Thu nhập lãi thuần quý III của VietinBank là 4.509,35 tỷ đồng, giảm 2,6% so với cùng kỳ 2013. Lãi từ hoạt động dịch vụ cũng giảm tới hơn 41% về còn 247,2 tỷ đồng, lãi từ chứng khoán đầu tư giảm 9%, lãi từ hoạt động khác giảm 72%, thu nhập góp vốn cũng giảm hơn 1%.

Chi phí hoạt động của VietinBank quý 3 là 2.773,07 tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trước dự phòng rủi ro, VietinBank lãi 2.382,7 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng trong quý III là 775,25 tỷ đồng, cũng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế của VietinBank quý III là 1.607,46 tỷ đồng, giảm gần 45% so với cùng kỳ 2013. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 43% còn 1.251,4 tỷ đồng trong quý.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VietinBank lãi trước thuế 5.480,1 tỷ đồng, lãi sau thuế 4.275,77 tỷ đồng, giảm lần lượt 22% và 19% so với 9 tháng 2013. Như vậy, sau 9 tháng, VietinBank đã đạt 75,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh của VietinBank - Đơn vị: Tỷ đồng (Nguồn: VietinBank/Gafin)
Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh của VietinBank - Đơn vị: Tỷ đồng (Nguồn: VietinBank/Gafin)

Nguồn DVO/VietinBank

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới