Hủy

Thường vụ quận ủy Tin tức

  • 19/06/2012 - 09:53

    Hà Nội luân chuyển 23 cán bộ chủ chốt

    Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa công bố và trao quyết định luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.