Hủy

Thường vụ tỉnh ủy Tin tức

  • 23/06/2014 - 15:01

    Nam Định có Chủ tịch tỉnh mới

    Ông Đoàn Hồng Phong được bầu thay người tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn Tuấn, sẽ nghỉ chế độ theo quy định của pháp luật từ ngày 1/7/2014.