Hủy

Thuy bo Tin tức

  • 06/11/2014 - 16:30

    Hình thành 3 cụm liên kết ngành đóng tàu trong quý IV

    Quý IV/2014, Bộ GTVT sẽ chủ trì triển khai hình thành 3 cụm liên kết ngành đóng tàu và xây dựng một số ít các doanh nghiệp cốt lõi; hình thành Quỹ Hỗ trợ phát triển ngành đóng tàu trong giai đoạn 2015 - 2020...