Hủy

Thuy canh Tin tức

  • 31/07/2014 - 11:32

    Diện tích nuôi tôm tăng nhanh

    Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, hiện cả nước đã thả nuôi 638.422,7 ha tôm, đạt 95,4% kế hoạch năm và bằng 109,6% so với cùng kỳ năm ngoái.