Hủy

Thủy điện Sơn La Tin tức

  • 09/11/2012 - 23:15

    EVN vận hành thêm 1.153MW công suất

    Lượng điện thương phẩm tháng 10/2012 ước đạt 8,816 tỷ kWh, lũy kế 10 tháng ước đạt 87,294 tỷ kWh, tăng 11,34% so với cùng kỳ năm 2011.