Hủy

Thủy phi cơ Tin tức

  • 08/09/2014 - 16:49

    Du lịch bằng thủy phi cơ có an toàn không?

    Nhờ có thủy phi cơ, bạn được ngắm vịnh Hạ Long từ trên không và tốn hơn 20 phút từ Hà Nội về vịnh Hạ Long, trong khi nếu chạy xe con, con số này là hơn 4 tiếng. Song, ai sẵn sàng trả 5 triệu đồng cho vài chục phút ngồi thủy phi cơ?