Hủy

Thuyết U Tin tức

Thay đổi bền vững theo “Thuyết U”

Thay đổi bền vững theo “Thuyết U”

“Đi về Nguồn” để “thay đổi từ Nguồn” may ra có thể giải quyết vấn đề từ gốc và đạt được sự thay đổi thành công và bền vững.

  • 24/01/2019 - 19:10

    Thách thức sáng tạo

    Cuốn sách giới thiệu “Thuyết Sáng tạo Công phá / Theory of Disruptive Innovation” - Mô hình sáng tạo kinh doanh có ảnh hưởng sâu rộng nhất thế giới hiện nay.
  • 18/10/2014 - 08:55

    Patrick MODIANO – Nghệ thuật về ký ức

    Có lẽ chúng ta đều phải công nhận rằng tuy không phải là một nhà văn vĩ đại, chủ nhân của giải Nobel Văn chương 2014 luôn tìm được những cách viết đẹp về ký ức.
Người Tiên Phong