Hủy

Ti le Tin tức

Tỉ lệ CASA đã chạm đáy

Tỉ lệ CASA đã chạm đáy

Sự đảo chiều của xu hướng lãi suất từ tăng sang giảm đóng vai trò dẫn dắt cho việc phục hồi của tỉ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA).

  • 30/07/2023 - 07:30

    “Đẻ chậm” thời “sống nhanh”

    Cuộc sống hiện đại khiến nhiều phụ nữ trì hoãn việc kết hôn và sinh con. Họ đã chọn giải pháp trữ đông trứng như một biện pháp bảo hiểm sinh sản.
  • 02/05/2023 - 14:54

    Ngân hàng “nhẹ gánh” nợ xấu

    Áp lực lợi nhuận cũng giảm bớt ít nhất trong năm 2023 khi con số nợ xấu sẽ phản ánh thực tế hơn tình trạng của người đi vay.