Hủy

Ti suat Tin tức

 • 21/07/2014 - 12:10

  Tỷ giá sẽ tiếp tục ổn định

  Với kết quả đạt được trong thời gian qua, tỷ giá sẽ tiếp tục ổn định trong thời gian tới như mục tiêu đề ra.
 • 06/07/2014 - 21:30

  Vay ngoại tệ tăng nóng

  Trong khi tín dụng bằng tiền đồng tăng trưởng ì ạch thì nhiều doanh nghiệp lại thích vay USD, kéo tín dụng ngoại tệ tăng vọt.
 • 30/06/2014 - 07:49

  Khi tiền đồng giảm giá

  Đợt giảm giá tiền đồng lần này có biên độ nhỏ và không ảnh hưởng nhiều đến thị trường.