Hủy

Tiến công chiến lược Tin tức

  • 03/07/2013 - 09:33

    Vinatex sẽ IPO vào tháng 9

    Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định, quá trình IPO của Vinatex không bị chậm mà vẫn theo đúng tiến độ.