Hủy

Tiến sĩ Trần Đình Thiên Tin tức

Không thể trì hoãn

Không thể trì hoãn

Tình trạng khó khăn của nền kinh tế hiện nay buộc Việt Nam không thể trì hoãn những hành động mang tính thực chất.