Hủy

Tiền sử dụng đất Tin tức

 • 01/07/2014 - 06:51

  Cách định giá đất sẽ đơn giản hơn

  Một số trường hợp giá đất cụ thể sẽ được tính theo hệ số. Cách tính này đơn giản rất nhiều so với phương pháp thẩm định giá đất.
 • 11/09/2013 - 08:22

  Sửa cách tính tiền sử dụng đất

  Vướng mắc về cách tính, thu nộp tiền sử dụng đất là yếu tố cản trở việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều hộ gia đình hiện nay.
 • 04/06/2013 - 09:22

  Nhà ở xã hội nguy cơ bị ế?

  Theo GS Đặng Hùng Võ, nếu không nghiên cứu kỹ, việc phát triển ồ ạt nhà ở xã hội sẽ dẫn đến tình trạng bế tắc về đầu ra trong tương lai.