Hủy

Tien ti Tin tức

  • 28/07/2014 - 06:56

    Chính sách tỉ giá nào cho Việt Nam?

    Mặc dù NHNN đã có những điều chỉnh tỉ giá về mặt danh nghĩa để phù hợp với diễn biến thực tế, nhưng vẫn còn khá chậm và cứng nhắc.