Hủy

Tiep can Tin tức

  • 28/07/2022 - 09:06

    Marketing thời khủng hoảng

    Vào giai đoạn nền kinh tế khủng hoảng, các doanh nghiệp thường chọn cắt giảm Marketing vì nghĩ người tiêu dùng sẽ "thắt lưng buộc bụng". Sự thật có phải như vậy?
Người Tiên Phong