Hủy

Tiep can Tin tức

 • 18/08/2020 - 12:30

  Rửa xe "không tiếp xúc" mùa COVID-19

  PowerSteam vừa ra mắt ứng dụng đặt rửa xe, tự động tìm kiếm kỹ thuật viên phù hợp để vệ sinh xe ở bất kỳ đâu từ nhà riêng đến công ty.
 • 27/05/2020 - 17:07

  Thuật thôi miên trong giao tiếp

  Bác sĩ Hiroyuki Ishii hướng dẫn sử dụng kiến thức và kỹ năng sử dụng tiềm thức để đạt thành công trong việc giao tiếp.
 • 17/11/2018 - 14:06

  Fintech cho người nghèo

  Vấn đề quan trọng là tạo khung pháp lý thúc đẩy Fintech vào khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa, những nơi có nhu cầu lớn.