Hủy

Tiêu hao Tin tức

  • 26/03/2014 - 10:53

    Top 5 xe hao nhiên liệu nhất

    Một trong những mẫu xe siêu sang, Phantom là một trong những mẫu xe sang có mức tiêu hao nhiên liệu thuộc hàng thấp nhất.
  • 22/11/2012 - 08:54

    VC1 giảm 27% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2012

    Đại hội cổ đông VC1 thông qua chỉ tiêu doanh thu từ 630 tỷ đồng xuống 500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế từ 55 tỷ đồng xuống 40 tỷ đồng.