Hủy

Tín dụng tăng mạnh Tin tức

  • 07/10/2014 - 10:01

    Tín dụng bất động sản tăng mạnh

    Bất động sản tiếp tục hút FDI nhiều chỉ sau sản xuất và so với đầu năm tăng trưởng tín dụng bất động sản đạt 9,85% tính đến cuối tháng 8.