Hủy

Tin giao dịch Tin tức

 • 08/05/2015 - 06:51

  Tin vắn chứng khoán ngày 8/5

  TLH mua lại 3 triệu cổ phiếu quỹ; VHG phát hành 75 triệu cổ phiếu tăng vốn gấp đôi; FIT đăng ký mua hơn 4,3 triệu cổ phiếu DCL....
 • 02/03/2015 - 07:30

  Tin vắn chứng khoán ngày 2/3

  FIT thông qua chuyển sang HOSE, tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng; VSH hủy tổ chức ĐHCĐ bất thường; CDH Electric Bee đăng ký bán gần 2,8 triệu cổ phiếu MWG...
 • 03/02/2015 - 07:52

  Tin vắn chứng khoán ngày 3/2

  VIC thành lập công ty con vốn điều lệ 6 tỷ đồng; SSI phát hành xong 2,3 triệu cổ phiếu ESOP, giá 26.800 đồng/cổ phiếu, KBC bổ nhiệm Phó TGĐ mới...
 • 29/01/2015 - 07:30

  Tin vắn chứng khoán ngày 29/1

  Tài khoản của Tập đoàn Đại Dương được mở phong tỏa; quỹ thuộc Mekong Capital đã bán hơn 2,2 triệu cổ phiếu MWG; KBC chuyển đổi xong 1.200 tỷ đồng trái phiếu...
 • 12/01/2015 - 08:50

  Tin vắn chứng khoán ngày 12/1

  PDR tăng vốn lên 2.018 tỷ đồng; CII trả cổ tức 14%; GAS dự kiến mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ; REE sở hữu 25% vốn Thủy điện Sông Ba Hạ
 • 24/12/2014 - 08:34

  Tin vắn chứng khoán ngày 24/12

  HVG tạm ứng cổ tức 10%, chào bán cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 3:1; SHS xin ý kiến cổ đông xử lý lỗ lũy kế...
 • 23/12/2014 - 07:59

  Tin vắn chứng khoán ngày 23/12

  HSC trả cổ tức tỷ lệ 5%; ABT đăng ký bán toàn bộ 1 triệu cổ phiếu SSI; DNP phát hành hơn 3 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 80%...
 • 09/12/2014 - 07:45

  Tin vắn chứng khoán 9/12

  Minh Phú mua được 1/3 số cổ phiếu quỹ đã đăng ký; Masan Consumer huy động 2.100 tỷ đồng trái phiếu 10 năm...
 • 06/11/2014 - 07:24

  Tin vắn chứng khoán ngày 6/11

  Masan Consumer dự kiến chi 1.620 tỷ đồng mua cổ phiếu quỹ, CDH Electric Limited đăng ký bán gần 3,2 triệu cổ phiếu MWG, Dệt may Thành Công được cấp giấy đầu tư dự án TC Tower...