Hủy

Tin học Tin tức

  • 25/05/2015 - 14:42

    "Đường tắt" vào đại học

    Xuất hiện tại VN 3 năm nay, chương trình lấy tín chỉ ĐH sớm từ cấp III thu hút nhiều sự quan tâm bởi tính tiết kiệm và chất lượng ưu việt.
  • 28/10/2014 - 20:16

    Dùng big data chống Ebola

    Các bản tin ghi cước điện thoại di động là một công cụ vô giá vẫn chưa được khai thác trong cuộc chiến chống Ebola.