Hủy

Tinh giảm Tin tức

  • 21/11/2014 - 08:17

    Chính sách tinh giản biên chế

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định nêu rõ những người đang trong thời gian ốm; đang mang thai, nghỉ thai sản... chưa thuộc trường hợp xem xét tinh giản biên chế.