Hủy

Tính nhạy Tin tức

  • 08/11/2012 - 21:44

    Hy Lạp thất nghiệp cao kỷ lục 25,4%

    Đất nước khởi đầu cho khủng hoảng nợ công châu Âu vẫn chưa thoát được khó khăn lại phải đón nhận thông tin về lượng thất nghiệp cao kỷ lục.
Người Tiên Phong