Hủy

Tỉnh thức Tin tức

FDNM nhìn từ đại dịch

FDNM nhìn từ đại dịch

Trong đại địch, 4 chiều hướng “FDNM” lại càng được thể hiện mạnh mẽ. Bạn hãy nhớ lấy: FDNM.

 • 17/03/2018 - 08:00

  Hành trình tỉnh thức

  Dù là đề tài tâm linh, nhưng qua cách nhìn của một nhà khoa học, Tỉnh Thức của thiền nhân Prashant Kakode không sa vào những lý thuyết giáo điều.
 • 13/10/2017 - 08:00

  Sự tỉnh thức của Eckhart Tolle

  Thay vì câu hỏi bao giờ có được tự do, hãy hỏi xem bạn có thể được tự do tại thời điểm hiện tại hay không.
 • 21/03/2016 - 23:49

  Thiền: Ngành kinh doanh tỷ đô

  Trong năm 2016, có tới 22% số doanh nghiệp tại Mỹ có các khóa học về thiền và tỉnh thức, và tỷ lệ này có thể tăng gấp đôi trong năm 2017.
 • 06/03/2015 - 09:57

  Xuất cấp lương thực cho 9 tỉnh

  Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 6.931,38 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ 9 tỉnh trong thời gian giáp hạt năm 2015.