Hủy

Toàn hệ thống Tin tức

  • 07/09/2017 - 08:00

    BVOT Group: Số hóa sự an toàn

    Theo ông Trần Hồng Ninh cho biết, BVOT Group đang đặt kỳ vọng giảm 50% số vụ tai nạn giao thông chết người trong 5 năm tới thông qua công nghệ HPT.