Hủy

Tốc độ tăng trưởng kinh tế Tin tức

  • 22/10/2013 - 20:57

    Chuyển đổi tư duy tăng trưởng kinh tế

    Báo cáo Chính phủ trình Quốc hội kỳ họp thứ 6 cho thấy sự chuyển đổi tư duy tăng trưởng kinh tế, chỉ tiêu tăng trưởng hợp lý và vững chắc hơn.