Hủy

TOCOM Tin tức

Giá cao su tăng mạnh

Giá cao su tăng mạnh

Giá cao su hôm 14/6 tăng hơn 5% lên cao nhất hai tuần sau thông tin Thái Lan sẽ giúp đỡ nông dân cao su nước này và ổn định giá cả.