Hủy

Tôm Việt Nam Tin tức

  • 04/05/2016 - 11:12

    Xuất khẩu tôm hồi phục

    Thị trường ngoại hối ổn định, giá tôm ở một số thị trường đang dần hồi phục đã hỗ trợ cho xuất khẩu tôm Việt Nam 3 tháng đầu năm.