Hủy

Tổng công ty hàng không Tin tức

ACV: Cơ hội hay rủi ro?

ACV: Cơ hội hay rủi ro?

Sau khi cổ phần hóa 4,6%, từng có kiến nghị đối ứng khoảng 8.000 tỉ đồng để mua lại cổ phần ACV trên thị trường.