Hủy

Tổng công ty Hàng không Việt Nam Tin tức

  • 11/11/2019 - 14:00

    ACV: Cơ hội hay rủi ro?

    Sau khi cổ phần hóa 4,6%, từng có kiến nghị đối ứng khoảng 8.000 tỉ đồng để mua lại cổ phần ACV trên thị trường.