Hủy

Tổng cục Lâm nghiệp Tin tức

  • 29/06/2012 - 08:59

    GDP cả nước 6 tháng tăng 4,38%

    Riêng trong quý II/2012, GDP cả nước tăng 4,66% so cùng kỳ 2011, cao hơn mức tăng khoảng 4% quý trước và cao hơn dự báo 4,5% đưa ra trước đó.