Hủy
Kinh Doanh

Cả nước có khoảng 850 nghìn người thất nghiệp

Chủ Nhật | 21/04/2013 09:37

Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp của các vùng rất khác nhau và cao nhất đối với TPHCM.
 
Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo điều tra lao động việc làm quý IV năm 2012.

Tổng cục Thống kê cho biết, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị cao hơn nông thôn và của nữcao hơn của nam. Tỷ lệ thất nghiệp của các vùng cũng rất khác nhau và cao nhất đối với TPHCM.

Ngược lại, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động nông thôn (3,29%) cao hơn khu vực thành thị (1,44%) trong khi không có sự chênh lệch đáng kể về mức độ thiếu việc làm giữa nam và nữ. Xem xét số liệu theo vùng, ĐBSCL có tỷ lệ thiếu việc làm cao nhất.

Mặc dù kinh tế tăng trưởng chậm nhưng tỷ lệ thất nghiệp không biến động lớn so với năm 2011. Theo Tổng cục Thống kê nguyên nhân là do trình độ phát triển của nền kinh tế còn thấp, đời sống chưa cao, an sinh xã hội chưa phát triển nên người lao động thường chấp nhận làm những công việc trong khu vực phi chính thức với mức thu nhập thấp.

Số liệu cụ thể từ báo cáo cho thấy đến thời điểm 1/1/2013 cả nước có hơn 1,3 triệu người thiếu việc làm và 857 nghìn người thất nghiệp trong tổng lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên. So với thời điểm 1/1/2012 thì số người thiếu việc làm tăng khoảng 69,3 nghìn người và số người thất nghiệp tăng 4,3 nghìn người.

Bên cạnh đó, có tới 83,3% người thiếu việc làm sống tại khu vực nông thôn và 55,6% người thiếu việc làm là nam giới. Ngược lại, số người thất nghiệp là nữ giới chiếm nhiều hơn nam giới (53,8%).

Trong quý IV/2012, số người thất nghiệp thanh niên từ 15-24 tuổi chiếm 45,7% trong tổng số người thất nghiệp, tỷ trọng này ở khu vực thành thị (38,3%) thấp hơn khu vực nông thôn (53,2%). Trong khi đó, số người thiếu việc làm từ 15-24 tuổi chỉ chiếm 22% trong tổng số người thiếu việc làm và không có sự khác biệt nhiều giữa thành thị và nông thôn.

Nguồn Dân Việt

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO